Novinky

13.2.2016

Interim Management v procesu změn

-    Společně pochopíme, případně doladíme design požadovaných změn
-    Podle zásad projektového řízení stanovíme proces
-    Posílíme stávající managerskou kapacitu klienta o externí zdroje
-    Docílíme, aby lidé, kterých se týká změna, dodržovali předem domluvená pravidla ající managerskou kapacitu klienta o externí zdroje
-    Průběžně se ujišťujeme, že lidé vědí nejenom co, ale také proč

Externí konzultanti u klienta mají dvojí roli. Jednak Korigují, společně řídí a rozvíjí proces učení se stávajícího managementu a takéVkládají vlastní kapacity do běžné exekutivy procesu.

Interim management v našem pojetí není pouhou náhradou chybějících managerských kapacit, ale je především nástrojem účinného formování firemní kultury. Poskytneme dostatečnou managerskou kapacitu, která umožní uvěřit tomu, že pouhé sliby nestačí a dohodnuté věci bude někdo vyžadovat, prověřovat a vyhodnocovat.

10.9.2015

Proces flexibilního učení a zapracování se s využitím dronu

-    Zážitkové  vzdělávání
-    Práce s vyzkoušenými procesy v neznámém prostředí
-    Hledáme způsob, jak se urychleně naučit novým dovednostem
-    Rozdělení pracovišť

Ovládání samotného dronu, ovládání kamery a fotoaparátů na dronu, práce s tabletem řídícího střediska dronu, systém mapování poznatků z terénního reliéfu, systém rotace pracovníků na měnících se pracovištích, způsob předávání informací a dovedností nových pracovníků do nových pracovních rolí, podle jednotlivých pracovišť

Zážitkový trénink umožňuje účastníkům na vlastní kůži pocítit základní managerské principy. Uplatnění managerských principů v souladu s logikou zapracovávání, je vysoce ceněnou dovedností středních i vyšších řídících pracovníků. V tréninku se účastníkům propojí jejich dřívější teoretické znalosti s praktickým pojetím a využitím v každodenním životě.

22.1.2015

V poslední době registrujeme u našich klientů trend ve zvyšující se poptávce po analýze názorových a vztahových preferencí uvnitř týmů. Prostřednictvím propočítání názorové shody na dané téma, jsme schopni najít řešení a optimalizovat úroveň vztahů uvnitř firmy. 

12.11.2014

Společnost Pokorny & Partner zahájila spolupráci se společností Czech Sailing Team. Společně Vám nabízíme unikátní koncept zážitkového vzdělávání.

1.9.2014

Byla úspěšně realizována replikace technik a návyků při prodeji dalšího produktu v oblasti financí. Vzhledem k tomu, že při replikaci jsou tendence "udělat to přesně tak, jako minule", tak nejtěžším úkolem bylo zachovat pouze ty postupy a úkoly z aplikační fáze, které byly efektivní.

15.1.2014

Intenzivně pracujeme na realizaci dalšího úkolu, který před námi stojí. Dalším krokem v rámci projektu je replikace technik na další produkt, aniž by došlo k poklesu jakéhokoliv z ukazatelů v původní oblasti působení. Ačkoliv zima poněkud omezuje naše outdoorové aktivity, pro svou speciální činnost v oblasti postojů a leadershipu - workshopy z koňmi, využíváme prostředí našeho školícího střediska s krytou halou.

20.12.2013

Průběžné výsledky našeho projektu nás přesvědčují, že naše prognóza byla správná. Efekt ovlyvňování produkce, řízením aktivit a kompetencí, vede nejen k vysoké výkonnosti obchodních týmů ve vytýčených oblastech produkce, ale i k stabilitě, plynulosti a predikovatelnosti plnění plánu.

15.11.2013

Blíží se konec roku. Dokončujeme cykly individuálních koučinků a intenzivně pracujeme na dotvoření kalendáře našich vzdělávacích akcí pro příští rok.

23.8.2013

Po úspěšném pilotu bylo rozhodnuto o roll-outu našeho projetu řízení produkce, který proběhl na jaře.  Naši konzultanti mají plné ruce práce nejen s implementací  konceptu „v terénu“, ale i s následnou podporou hladkého chodu, zejména v prvních fázích projektu. Očekáváme minimálně stejně dobré výsledky, jako v pilotu.

12.6.2013

Do konce roku od této chvíle probíhá uzavřený cyklus zážitkových seminářů pro výkonné manažery významné finanční společnosti. Poté, co jsme přesvědčili Top management o užitečnosti a přínosu těchto akcí, postupně prochází naším střediskem několik skupin účastníků, především manažerů obchodních skupin.

7.3.2013

Startujeme pilot projektu řízení produkce, prostřednictvím optimalizovaného procesu v liniovém managementu. Předpokládaným výsledkem bude znásobená produkce i tvorba návyku na straně obchodníků-prodejců i jejich manažerů.

30.1.2013
Pro ty, kteří plánují v únoru účast na našem 2 denním workshopu připomínáme, že celý program bude probíhat v kryté hale. Žádné rozmary počasí nás nemohou překvapit :-) (foto)

20.1.2013
Vypisujeme nový termín pro zájemce o náš 2 denní otevřený workshop - Leadership s koňmi.
Únor - termín: 20. - 21. 2. 2013
Upozorňujeme, že počet míst je omezen, doporučujeme tedy včasnou registraci :-) (foto)

Stáhněte si PDF soubor s informacemi o kurzu Leadership s koňmi (620kB).

24.11.2012
SILENT AUCTION v rámci THANKSGIVING BALL dne 24.11.2012
Naše společnost věnovala voucher na 1 denní individuální workshop Praktického Leadershipu, který se úspěšně vydražil během večera. Těšíme se na majitele voucheru a Amcham děkujeme za prezentaci naší společnosti během akce :-) (foto)

26.10.2012
Společnost Pokorny & Partner prezentovala 23. října 2012 na Masarykově ústavu výšších studií ČVUT v Praze ukázky ze svých workshopů LEADERSHIP V PRAXI a ZMĚNY POSTOJŮ (foto).
Více informací zde.

19.10.2012
Zveme Vás na otevřený workshop praktického leadershipu - více informací o této akci.

18.7.2012
Výrobou našeho nového reklamního předmětu jsme finanční částkou podpořili o.s. DEJME DĚTEM ŠANCI. Podpořte je také - více na www.charitky.com.

19.3.2012
Společnost Pokorny & Partner se stala členem Americké obchodní komory.

28.1.2012 Postojový workshop
V dnešní době se řada společností velmi správně orientuje na dva ze tří klíčových předpokladů, zajišťujících správné fungování společnosti. Je-li tedy vyřešena procesní a produktová část, stejně jako oblast soft skills, zůstává třetí důležitý předpoklad většinou opomenut. Tímto prvkem je postoj.

Kdo jsme?

Jsme tým lidí zaměřený na..................... A už je to tady. Blíží se obvyklá snůška frází. Tak tedy znovu.

Každý z nás přináší do společné „kuchyně“ svůj vlastní, osobitý a neopakovatelný vklad. Své lidské, životní zaměření a svůj pohled na svět. Všichni máme zkušenost z praxe. To co máme za sebou, nám dává příležitost vybírat ta správná řešení a cestu k výsledkům pro naše klienty. Situacemi, které pomáháme řešit, jsme si sami prošli na pozicích manažerů, obchodníků, personalistů atd..

Jako neexistují dva naprosto identické problémy, není ani universální řešení. Každé proto připravujeme přesně na míru, po předchozím posouzení situace „v terénu“. Společně, abychom maximálně využili efekt synergie. A diskutujeme. A hádáme se. A tvoříme. Často znova od začátku, abychom měli jistotu, že to, co pak u klienta uvedeme do života, bude fungovat. Neradíme. Měníme postoje. Neškolíme a netrénujeme. Zavádíme nové znalosti a dovednosti. Nekoučujeme. Pomáháme hledat vlastní cesty a odstraňovat obavy. Nutíme k převzetí odpovědnosti. K větší integritě a k důslednosti. Pomáháme k úspěchu.

Jsme tým lidí zaměřený na.....................

 


Leadership s koňmi

Zapomeňte na předsudky, pojďte si hrát
Učení hrou není žádná novinka, přesto je ve vzdělávání dospělých takřka přehlíženo. Už jste někdy někde slyšeli: „Život Tě naučí…“? Ano, zážitkové učení je nejmocnější nástroj z každodenního života. Čím silnější zážitek, tím více nám ulpí v hlavě. Na teoretických základech lze vykonstruovat kde co, ale jen praxe je skutečně prověří. Hrou si můžeme natrénovat nejrůznější složité situace na nečisto.

Vítejte ve světě asociací
Lidé jsou sociální tvorové se silnými emocemi. Člověčí společnost funguje na základě našich vztahů s naším blízkým i širokým okolím. Tyto vztahy mají odlišný náboj a valenci, zřídka kdy jsou však neutrální. Dejte prostor své fantazii a představte si koně jako svého obchodního partnera, podřízeného, šéfa či klienta…Minimálně vysokou socialitu, „smysl“ pro dominanční hierarchii a silné vazby mezi členy „stáda“ máme s koňmi společnou. Budete mít možnost pracovat s více koňmi. Každý kůň je individualita, kterou je dobré respektovat a chovat se podle toho. Existují sice obecná pravidla a ověřené postupy, ale počkejte na našeho „borce na konec“.

Nechte to na koni, ten má větší hlavu
Každý soudný člověk se chce zdokonalovat, učit, růst…V čem je tedy problém? Jen nejlepší přítel Vám řekne nepříjemnou pravdu do očí. Jako lidé musíme neustále myslet na kodex slušného chování, na neporušení stávajících vztahů, na milé chování na veřejnosti, na získávání nových kontaktů a na milion dalších věcí. Na upřímnost ve formální a profesní rovině mnohdy není prostor. Naši lektoři Vám řeknou pravdu diplomaticky, naši koně ne. Koně dokáží rozpoznat jemné nuance Vašich nálad, Vašeho emočního vyladění a nastaví bezprostřední zrcadlo Vašemu jednání.

Pracujte na sobě, objevte Váš potenciál
Během workshopu budete sice pracovat s koňmi, ale ve skutečnosti budete pracovat na sobě. Nebudeme Vás učit, jak ovládat koně, ale jak pracovat se svými emocemi, se svými obavami, pochybnostmi, vztekem, beznadějí a konečně radostí a velkou satisfakcí…Krize, apatie, euforie; těmito fázemi během workshopu pravděpodobně projdete. Dáme Vám sice „návod“ a povelovou techniku, ale samo o sobě to nestačí. Nejde o to „co“ koni řeknete, ale „jak“. Zkusíte si „jaké to je“ ovládat 500kg živé váhy, které se pohybuje zcela volně v ohradě kolem Vás. Vězte, že to dokážete a že taková zkušenost obohatí i Váš profesní život.

Více informací o leadershipu s koňmi