top of page

POSTOJE

Úprava komunikačních vzorců vašich manažerů tak, aby v klíčových situacích byli vnímáni jako leadeři.

Kultura společnosti, která staví svou sílu na srozumitelnosti, čitelnosti a předvídatelnosti vašich leaderů.

Vědomé využívání natrénovaných základních projevů leaderů na dosahování firemních cílů.

Naše poslání

Tréninkovým programem jednoduše a rychle pomůžeme účastníkům pochopit,

které projevy leadera se naučit lze a které se tvoří a mění jen velmi obtížně.

 

Každého účastníka posuneme tak, aby jeho přirozená autorita a akceptace odpovídala očekávaným projevům managementu a leadershipu, protože projevy leadera v každodenní komunikaci se svým pracovním okolím
jsou jako komunikační vzorec trénovatelné a ovlivnitelné.

 

bottom of page