top of page

ROZVOJ

KOMPETENCÍ

Uvolnění skrytého potenciálu jednotlivce i týmu.

Osobní růst každého člena týmu.

Stabilní výkon celého týmu.

Naše poslání

Na základě analýzy vašich potřeb připravíme konkrétní, na míru šitý rozvojový program,
odpovídající plně požadavkům Vaší firmy

Umíme najít způsob číselného měření rozvoje kompetencí. Soft Skills převedeme do číselné řady.
Naplňujeme staré známé - "co neměřím, to neřídím..." A růst kompetencí opravdu měřit chceme!

Klademe důraz na měření aktivit a kompetencí. Kompetence měříme ve vztahu k dosaženým výsledkům. Naplňujeme princip řízení na základě faktů, nikoli dojmů.

 

Témata: prodejní dovednosti, prezentační dovednosti, koučovací techniky, zákaznické a obchodní přístupy, profesionální image a vystupování, rétorika – kultura projevu, interkulturní komunikace, 
konflikt management, projektové řízení, řízení změn a mnoho dalšího...

 

bottom of page