top of page

VZTAHOVÉ A NÁZOROVÉ

PREFERENCE

Odhalení souladu či nesouladu názorů a postojů jednotlivých členů týmu k dané problematice

Zjištění aktuálního rozložení interpersonálních vztahů v rámci teamu

Poznání v jaké míře je potenciál skupiny využitý v praxi

Prezentace iPleiades ke stažení zde

 

Naše poslání

S využitím naší originální psychologicko-matematické metody vám pomůžeme zjistit vztahové
a názorové preference a úroveň interpersonálních vztahů jednotlivých členů vašeho teamu.

 

Společně odhalíme soulad či nesoulad jejich názorů na firemní hodnoty, pozitiva a negativa zaměstnavatele
a zároveň doporučíme způsoby a cesty vedoucí k dosahování těchto cílů.

 

bottom of page