top of page

VÝKON

 

Dává naší práci smysl a nám uspokojení. Pozitivně nás nabíjí. Ztráta výkonu nás brzdí, zneklidňuje.
Výkon je síla  moře. Maják je jistota a stabilita. Maják určí směr k výkonově orientované společnosti.
Pojďme společně k němu mít výkon pod kontrolou.

Objevte naše produkty kliknutím na fotografie nebo klikněte zde pro seznam

PRODUKTY
RŮST MANAŽERSKÝCH KOMPETENCÍ

RŮST MANAŽERSKÝCH KOMPETENCÍ

VZTAHOVÉ A NÁZOROVÉ PREFERENCE

VZTAHOVÉ A NÁZOROVÉ PREFERENCE

POSTOJE

POSTOJE

ROZVOJ KOMPETENCÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ

OBSAZOVÁNÍ PRACOVNÍCH POZIC

OBSAZOVÁNÍ PRACOVNÍCH POZIC

Vlastní zážitek považujeme za nejúčinnější formu učení...

Když John Dewey pokládal na začátku 20. století základy pragmatické pedagogiky, jistě netušil,

že jeho vzbouření se proti klasickému učení pomocí „biflování“ poznatků bude mít odezvu za sto let při rozvíjení talentu managerů na všech pozicích. 

 

On a především jeho následovník David Kolb v sedmdesátých letech stanovili postupy,
které jsou nejefektivnější formou vzdělávání zážitkové učení.

 

Pravidla jsou to jednoduchá:

 

zážitek získaný při řešení úkolu (aktivity)

reflexe - zpětné ohlédnutí, ve kterém dojde k sumarizaci a zhodnocení jednotlivých kroků při řešení

zobecnění získaných poznatků a tvorba konceptu

aktivní experiment na základě vytvořeného konceptu

 

 

Dovolte nám vás jimi provést

 

 

ZÁŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNI

SYSTEM IPLEIADES

 

Unikátní nástroj PRO MANAŽERY, který Vám pomůže vytvořit úspěšný a efektivní tým.

Tým postavený na motivovaných lidech, vzájemné důvěře a s vysokou kvalitou života.

 

 

 

LEADESHIP S KOŇMI
Zážitkové vzdělávání
Zážitkové vzdělávání
Zážitkové vzdělávání
Zážitkové vzdělávání
Zážitkové vzdělávání
Zážitkové vzdělávání
Zážitkové vzdělávání

Leadership s koňmi

Rozvojový program postavený na principu tréninku koní je určen pracovníkům, kteří potřebují využívat při plněních svých úkolů prvky leadershipu a emoční inteligence.

Trénink Vám poskytne přesný návod, jaké projevy lídra si potřebujete osvojit a jakým způsobem toho dosáhnete. 

Objevíte a zvládnete sílu své osobnosti tak, abyste optimalizovali své přístupy k vedení  lidí, skupin a týmů.

Vyzkoušíte si změnu svého přístupu a zažijete výslednou reakci, která vás povede
k aplikaci přirozeného vůdcovství v běžných situacích.

Využijete paralelu komunikace s koněm k nácviku projevů lídra v běžném pracovním i osobním životě.

O NÁS
Prohlédněte si video s ukázkou v praxi

O nás

Společnost Pokorny & Partner se dlouhodobě zabývá konzultační činností v oblasti zvyšování kompetencí
a dosahování vysokého výkonu
.

 

Prací na všech úrovních managementu společnosti dosahujeme rychlé aplikace rozvojových nástrojů
a jejich úspěšné zavedení do praxe.

 

Veškeré moduly, od workshopu, školení až k individuálnímu koučinku, jsou připravovány,
po detailním posouzení potřeb zadavatele
, na míru konkrétním podmínkám a situaci.
Upřednostňujeme systémový přístup.

 

Při výběru svých konzultantů Pokorny & Partner klade důraz nejen na vysokou odbornou úroveň,
ale i na vlastní praktické zkušenosti z managementu, personalistiky a marketingu.

PRO UCHAZEČE

ZASLÁNÍ ŽIVOTOPISU

Kontakt

Pokorný spol. s r.o.

 

✆ +420 602 699 276

Sídlo společnosti:

 

Pokorný spol. s r.o.

Gabrhele 1

251 67 Řehenice

Tréninkové centrum:

 

Pokorný spol. s r.o.

Gabrhele 1

251 67 Řehenice

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána!

KONTAKT
bottom of page